Odezní tak kritické situace při odbočování z rondelu, kdy řidič projíždějící vnějším pruhem musel věnovat zvýšenou pozornost chování řidičů jedoucích souběžně s ním v pruhu vnitřním. Rozšíření okružní křižovatky souvisí s plánovaným nárůstem kapacity opavského závodu Model Obaly, a.s. Podle manažerů této firmy není stávající připojení areálu závodu vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na dopravu dostatečné. „Nové napojení na silniční síť umožní budoucí růst firmy a výroby. Předpokládá však další rozvoj a investice do páteřní silniční sítě západní části Moravskoslezského kraje, silnic první třídy S I/11 a I/57 spojujících Opavu a Krnov s dálnicí D 47,“ řekl jeden z šéfů Model Obaly Roman Jamnický.

Dostavbu dalšího ramene bez zásahu do ostatních ramen umožňuje geometrie stávajících větví kruhového objezdu. Jedinou úpravou je vynucené posunutí sloupu trolejového vedení. Novým ramenem bude svedena podstatná část transportů do Modelu i ven ze závodu. Nynější připojení areálu opavského závodu na silnici I/11 mezi Opavou a Ostravou zůstane sice zachováno, dojde však ke zrušení odbočovacího pruhu do závodu ze směru od Ostravy. Původní nákladní vrátnicí bude možné do Modelu vjet pouze od Opavy, výjezd ve směru na Ostravu, který upravuje přikázaný směr jízdy, se nezmění.

Nutno ještě podotknout, že vybudování nového příjezdu do Model Obalů je součástí projektu dostavby opavského závodu.

Stavba za tři miliony

„Stavební povolení již nabylo právní moci, takže s výstavbou nového ramene začínáme již dnes,“ uvádí stavební technik Model Obaly Jiří Tomšíček. Stavbu provede firma Strabag, a.s., a celková výše nákladů se odhaduje na necelé tři miliony korun. Stavební práce sice na čas omezí průjezd okružní křižovatkou, ukončení výstavby je ale plánováno už do dvou měsíců od jejího zahájení.

Rondel bude výrazněji označen dopravními značkami. Na vozovce přibude vodorovné značení přednosti v jízdě i směru jízdy, svislé modré dopravní značení bude odpovídat platným předpisům. Na stavební práce budou řidiče upozorňovat přechodné dopravní značky. „Vzhledem ke skutečnosti, že po dostavbě nového ramene by docházelo k více průpletům řidičů přejíždějících z vnitřního do vnějšího pruhu, je z hlediska bezpečnosti silniční dopravy snížení počtu pruhů na výjezdu z křižovatky lepší,“ dodává Vladimír Kovařík, který za odbor Dopravní policie ČR projekt schvaloval.

Řidič: Zúžení výjezdů vítám

„Za sebe jako za řidiče mohu říct jen to, že zúžení výjezdů na jednopruhové vítám. Už se mi totiž stalo, že jsem jel po kruháči do Globusu a z vedlejšího vnitřního pruhu mi těsně před nosem projel řidič, který odbočoval na Ostravu. Kdybych nepřibrzdil, byl bych v něm,“ popisuje typickou situaci, s níž se setkal již nejeden řidič, Lukáš Janík z Opavy.