Ryby plavou na menší ploše a jejich lov je proto jednodušší, rybáři by jejich stav brzy zcela zdecimovali, vysvětlil jednatel moravskoslezské pobočky Českého rybářského svazu Přemysl Jaroň. Podobná opatření se zvažují i na dalších přehradách.

Zákaz rybolovu platí od začátku září, v prvních dnech ale rybářská stráž lidi s udicemi od přehrady pouze vykazovala. Tento týden již začne udělovat pokuty.

Žermanice jsou zásobárnou vody pro velké průmyslové podniky na Ostravsku a Povodí Odry už firmy upozornilo, ať s vodou šetří. "V případě potřeby jsme ale schopni do podniků dodávat vodu z jiných přehrad," řekla mluvčí povodí Šárka Vlčková.

Zákaz rybolovu platí až do odvolání, podmínkou je alespoň částečné naplnění přehrady. Dosavadní srážky se na průtocích nijak výrazněji neprojevily a ani výhled na nejbližší dny není podle vodohospodářů příznivý. Zásobování pitnou vodu ohroženo není.