Obyvatelé Ostravy, kteří se akce zúčastnili, jí dali jméno Chacharatops Asekolpus. Kolos z použitých elektrospotřebičů ve tvaru dinosaura tricerapta postavil na náměstí architekt Robert Vaněk. Akci pod záštitou města Ostravy uspořádala nezisková společnost Asekol, která se zabývá organizací zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení.

Asekol tak chce upozornit na skutečnost, že zdaleka ne všichni lidé staré elektrospotřebiče třídí. Šrotozemšťan bude převezen do Prahy. Úkolem ostravské akce Nakrmte Šrotozemšťana bylo zábavnou formou přesvědčit lidi, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do popelnice, ale na sběrný dvůr.

Lidé mohli během uplynulých dvou dnů na náměstí nosit elektrozařízení, které bylo použito na stavbu sochy. Elektroodpad, který se na ni nevešel, bude odvezen k recyklaci organizátorem akce. „I přes nepřízeň počasí jsme zaznamenali okolo dvou stovek příchozích, kteří v průběhu akce naplnili svými vysloužilými elektrospotřebiči polovinu velkého kontejneru,“ řekla Hana Ansorgová ze společnosti Asekol. Lidé v Ostravě nejvíce nosili monitory, počítače, rádia a televize.

„Očekáváme, že zájem Ostravanů o zpětný odběr elektrozařízení se příznivě odrazí na návštěvnosti sběrných dvorů a obsahu popelnic,“ sdělila Hana Ansorgová.

Další akce ze série Nakrmte Šrotozemšťana 2007 se bude konat ve dnech 10. a 11. září v Plzni.