Záměr, připravovaný ve spolupráci s mnoha odborníky, historiky a špičkami české architektury, se podle mediální zástupkyně firmy Evy Kijonkové týká postupné obnovy nejcennějších částí objektů v Dolní oblasti. Vyvrcholit by měl vybudováním unikátního univerzitního a výzkumného centra pro několik tisíc studentů a odborníků nejen na oblast strojírenství.

Akciová společnost Vítkovice vlastní část Národní kulturní památky, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod označením Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren. Toto území je součástí rozsáhlého celku o rozloze 153 hektarů nedaleko středu města a navazuje na připravovanou výstavbu Nové Karoliny, tedy nového centra Ostravy.

Celý areál v okruhu 1,5 kilometru je příkladem promyšlené expanze průmyslu, která byla určujícím faktorem pro industriální epochu lidstva. Areál dotváří historický obraz regionálního průmyslového vývoje Vítkovic a Ostravska.

Základem pro urbanistické řešení území je maximální využití potenciálu národní kulturní památky a průmyslového potenciálu Dolní oblasti Vítkovic. Území Dolní oblasti bude rozděleno do tří zón. Podle předsedy představenstva společnosti Jana Světlíka prohlídková trasa, s níž společnost počítá, zahrnuje kromě památkových objektů i vysokou pec, koksovnu, plynojem a vodojem. Současně bude podle Světlíka nezbytné také odstrojení nefunkčních potrubí, vytyčení prohlídkové trasy, vybudování chodníků, dopravní cesty a potřebných parkovacích ploch.

Společnost musí také vyřešit oddělení památek od výrobních prostorů dceřiných společností a externích firem, které jsou situovány v živé, průmyslové části Dolní oblasti. Časový horizont, s nímž společnost pro realizaci ambiciózních plánů počítá, je minimálně pět let.