Příští rok bude podle muže, jenž na ostravské radnici takzvaně drží kasu, finančně mnohem zajímavější než ten letošní. Podle slov Zdeňka Trejbala, náměstka ostravského primátora pro investice a ekonomický rozvoj, by se konečně mělo začít stavět neustále odkládané komunitní centrum, injekci, jež pomůže k návratu na výsluní, by měla dostat i zoologická zahrada. V neposlední řadě by mělo město vyrovnat svůj dluh k zanedbávaným cyklostezkám.

Jakým způsobem budete prodávat nemovitosti a pozemky, které jsou dnes v majetku města. Na mysli mám například hotel Atom nebo náměstí Dr. E. Beneše v centru Ostravy. Bude rozhodovat cena, nebo projekt?

O těchto záležitostech se v tuto chvíli jedná. Naposledy byl k této problematice svolán pracovní seminář zastupitelů uplynulý čtvrtek.

Vedení města má zájem udržet si vliv při rozhodování, jak by Ostrava měla do budoucna vypadat, protože dnes každý chápe, že pouze cena nemůže být při prodeji určujícím kritériem. Pokud by to tak totiž bylo, byli bychom schopni ovlivnit pouze počty metrů čtverečních pro jednotlivé zástavby, méně už samotný urbanismus a použité materiály. Potom by mohly zase vznikat „Havlovy“ králíkárny. Při prodejích tedy bude rozhodovat projekt. Ale cena přitom samozřejmě nesmí být nižší, než je nebo bude znalecký odhad.

V minulém volební období a hlavně v jeho závěru se investovalo ve velkém. Zbyly vůbec v městské kase ještě peníze i pro další investice?

Z hlediska investic nebyl letošní rok opravdu tak finančně zajímavý jako roky předcházející. Pro letošek byl schválen investiční rozpočet ve výši 857 milionů korun. Po zapojení přebytku hospodaření z loňského roku a převodů neproinvestovaných finančních prostředků se rozpočet vyšplhal na necelé dvě miliardy.

A do čeho významnějšího tedy Ostrava letos vložila peníze?

V letošním roce bylo dokončeno Masarykovo náměstí, multifunkční hala u ČEZ Arény a také třeba skončila první etapa rekonstrukce koupaliště Čapkárna. Co je ale podstatné, v letošním roce bylo po dlouhé době vloženo do oprav školských zařízení zhruba 140 milionů korun a ještě o 20 milionů více mířilo do oprav místních komunikací. Tyto finanční prostředky byly určeny městským obvodům.

A jak to bude vypadat příští rok, neboli jakou nejdůležitější investici bude město potřebovat?

Příští rok bude zajímavější. Finančně nejnáročnější bude pokračování výstavby strategické průmyslové zóny v Mošnově. Na profinancování této akce se podílí velkou částkou také stát. Celkový náklad by měl přesáhnout jednu miliardu korun. Další velkou akcí by pak mělo být zahájení výstavby komunitního centra. V příštím roce však bude investováno i do ostravské zoologické zahrady. Musíme totiž zahájit nastoupení cesty k její obnově tak, aby se opět dostala z osmého místa na třetí místo v České republice z hlediska významu. Samozřejmě důležitým počinem příštího roku bude zahájení čerpání finančních prostředků z Evropské unie.

Naťukl jste už při zmínce o letošních investicích finance mířící do městských obvodů. Podle čeho se vlastně rozdělují dotace ostravským obvodům?

Investiční dotace? Podle potřeb. Myslíte si, že v tom není spravedlnost? Kdo dotaci nezíská, může tak mluvit, ale i městské obvody dělají investiční akce, které sami neumějí proinvestovat a jsou svým významem pro celé město důležité. Jsou to třeba zřizování a opravy domů s pečovatelskou službou, rekonstrukce školských zařízení či komunikací. I v příštích letech budou tyto akce štědře dotovány. Jako příklad uvedu porubský dům s pečovatelskou službou za bezmála dvě stě milionů korun. Na této akci se město Ostrava významně podílí, ale Poruba si zajistila téměř padesát milionů ze státního fondu rozvoje bydlení.

Hovoří se o plánovaných investicích do cyklostezek. Kolik peněz by do této aktivity mohlo jít a kdy se s tím začne?

K cyklostezkám má město Ostrava velký dluh. Naším úkolem je v tuto chvíli propojit městské obvody s centrem a vytvořit trasy podél našich dvou řek. K některým záměrům známe už přibližné finanční plnění, pro některé se připravují investiční záměry. O potřebných finančních částkách vás budeme schopni informovat začátkem příštího roku.