První oficiální výsledky spalovacích zkoušek v Elektrárně Dětmarovice totiž dopadly dobře. „Po technické stránce bylo jednoznačně prokázáno, že dětmarovická elektrárna splňuje parametry nutné pro spalování tuhé palivové směsi s příměsí kalů. Výsledky spalovací zkoušky rovněž neprokázaly žádné nepříznivé vlivy na životní prostředí. Předpokládáme, že do dvou let může začít elektrárna se spalováním,“ uvedl ve zprávě ČEZ Dušan Timko, ředitel Elektrárny Dětmarovice, kde by se mohlo podle jeho slov ročně spálit až několik desítek tisíc tun certifikovaného paliva, které obsahuje lagunovou hmotu. Celkem je v lagunách, které patří mezi největší ekologické zátěže v zemi, přibližně 400 tisíc tun kalů. Kompletně vyčištěny by laguny měly být do roku 2010.