První z nich – archeologická výstava nazvaná Tvář středověké Ostravy – nabídne příchozím příležitost poodhrnout roušku času a nahlédnout do života Ostravanů ve středověku. Exponáty, které zapůjčil Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava, si budou moci příchozí prohlédnout až do konce letošního roku.

Nejvíce budou zastoupeny předměty získané v minulém roce při záchranném archeologickém výzkumu na Masarykově náměstí. Opomenuty nebudou ani nejzajímavější nálezy z jiných výzkumů v Moravské Ostravě jako například z Kostelního náměstí nebo z budovy staré radnice – sídla Ostravského muzea. „Bohatá je kolekce kachlů, keramického nádobí, v němž lidé připravovali pokrm, ale jiných předmětů, třeba železných. Samozřejmě nechybí i několik unikátních nálezů, jako jsou zlomky plastik žen, část poháru s lidskou tváří, zdobená kování z barevných kovů, knoflík s křišťálem a další,“ vyjmenovává exponáty Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea. Část výstavy je věnovaná i nejnovějšímu, právě skončenému archeologickému výzkumu v Ostravě na Puchmajerově ulici.

Druhou zajímavou výstavou pak bude Krajina Rudolfa Jandy. Tento celoživotní fotoamatér z Frenštátu pod Radhoštěm, fotografující většinou černobíle, který se dožil úctyhodných dvaadevadesáti let, se může pochlubit pracemi, jež se staly částí sbírkových fondů významných muzejních dokumentací našeho kraje.

„Na snímcích dokumentovaná krajina je tak nejen zachycenou měnící se krásou, ale i trvalým důležitým podkladem a srovnávacím materiálem pro možnost sledování jejího vývoje,“ doplňuje Kábrtová. Autor také fotografoval maloplošná chráněná území na severní Moravě a Slezsku, krajinářské záběry z Beskyd i Jeseníků. Velkou láskou Jandy byly též řeky, především Odra, která mu byla nejbližší, ale věnoval se i Morávce, Olši, Ostravici, Lubině, Lomné a dalším. Nezapomínal ani na pralesy.

Třetí a poslední výstavou je Krajina studentů a pedagogů Institutu tvůrčí fotografie (ITF). I zde je možné vidět snímky zachycující krásy krajiny. Výběr pro tuto expozici se opírá o tvorbu současných studentů nebo čerstvých absolventů ITF a zachycuje především tu škálu možností a přístupu k tématu, kde se studenti mohli svobodně a nápaditě vyjádřit. Proto převažuje krajina viděná velmi osobitým způsobem. Výstavy orientované na krajinu potrvají do konce listopadu.

V Ostravském muzeu je otevřeno během týdne od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin. Vstupné činí třicet korun. Studenti a důchodci zaplatí dvacet korun. Děti ještě o desetikorunu méně.