V praxi to bude znamenat příliv studijních materiálů v cizích jazycích a častější výuku v angličtině, včetně seminárních a diplomových prací. Atraktivní součástí těchto procesů bude rovněž přednášková aktivita zahraničních profesorů. Už v tomto měsíci navštíví Přírodovědeckou fakultu OU profesoři politické geografie z Londýna, Manchesteru, Exeteru, Moskvy a Osla. Studentům přednesou své originální příspěvky ke studiu politické geografie a umožní jim diskutovat o současných trendech a výzkumných směrech v oboru.