„Rada městského obvodu na svém zasedání 16. srpna zrušila Zásady pro evidenci a výběr uchazečů o nájem bytů v majetku statutárního města Ostravy-městského obvodu Slezská Ostrava,“ řekl mluvčí radnice Karel Klíma. Dodal, že nyní budou uvolněné byty přidělovány formou výběrového řízení. „V případě, že se bude jednat o zájem obce nebo o tíživou situaci žadatele, byt bude možno přidělit mimořádně,“ upřesnil Klíma. Vyhlašovaná výběrová řízení na přidělení bytů budou zveřejňovaná na úřední desce a na webových stránkách městského obvodu Slezská Ostrava.