„Souhlasím s názorem, že je důležité třídit odpad, jenže k tomu musejí být na některých místech umístěny kontejnery na takové odpadky, což tady není,“ zlobí se Věra Breiová, která bydlí v centru města, kousek od paneláku na Ostrčilově ulici. „Nedokážu to přesně spočítat, ale odhadem bych řekla, že nejbližší nádoba na tříděný odpad je více než čtyři sta metrů daleko,“ tvrdí Breiová, podle které je v okolí jejího bydliště pouze několik běžných popelnic.

Podle statistik společnosti Eko-kom, která se o odvoz a zpracování odpadů stará, je v kraji průměrný dosah ke kontejnerům na tříděný odpad přibližně sto padesát metrů, tedy třikrát menší než ve zmiňovaném případě. Na vině je zřejmě špatná komunikace mezi zúčastněnými stranami. „V jiných ostravských obvodech mají starostové velký zájem o umisťování kontejnerů na separovaný sběr. Rozmisťování kontejnerů v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je složitější, neboť se nám nedaří ve spolupráci s obvodem vytipovat vhodná místa,“ sdělil Petr Bielan z OZO Ostrava. „Z technického ani provozního hlediska problém nemáme. Pokud bychom se s vedením obvodu dohodli, rozmístění třeba deseti kontejnerů by zabralo maximálně týden,“ doplnil Bielan.

Vedení radnice Moravské Ostravy a Přívozu to vnímá jako nedorozumění. „V žádném případě nejsme proti rozmisťování kontejnerů na tříděný odpad, spíše naopak. Zřejmě došlo k nedorozumění obou stran,“ sdělil místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Jiří Havlíček (ČSSD). „Příští týden se hodláme se zástupci OZO Ostrava sejít a jednat o dalším rozmisťování. Jsme jednoznačně proto, aby se odpad co nejvíce třídil,“ dodal Havlíček.

Ostrava je místem, kde se pravidelně vytřídí nejvíce odpadu v celém kraji. Čísla jsou každým rokem optimističtější. „V loňském roce se podařilo v kraji vytřídit téměř čtyřicet kilogramů na obyvatele. Oproti roku 2003 se jedná o více než dvojnásobný nárůst,“ sdělil Petr Balner, zástupce ředitele společnosti Eko-kom, která je autorizovanou obalovou společností zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Zatím to sice nestačí na celorepublikový průměr, ale k tomu už chybí jen kousek, necelé čtyři kilogramy na obyvatele.