Základním kritériem pro přijetí do hospice je zdravotní stav klienta. Musí být nevyléčitelně nemocný a byly u něj vyčerpány všechny možnosti vedoucí k vyléčení. "V devadesáti procentech případů půjde o pacienty s onkologickým onemocněním v terminálním stadiu," říká Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava, která první hospic v kraji vybudovala a provozuje jej.

Co musejí udělat příbuzní klienta pro jeho umístění v hospici?
Impuls musí vzejít od ošetřujícího lékaře pacienta, je jedno, jestli lékaře v nemocnici či praktického lékaře. Ti určí, zda je pacient vhodný pro hospicovou péči a rodině vše zprostředkují. Takže rodina by měla oslovit a spolupracovat nejdříve s těmito odborníky, kteří jim poradí, co dělat dále.

Platí se za pobyt v hospici?
Veškerá zdravotnická péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Klient si přispívá od 150 do 290 korun denně. V této částce jsou zahrnuty všechny ostatní služby a příspěvek na provoz.

Liší se nějak přístup k těmto pacientům, pokud jde o intenzitu paliativní péče, než v ostatních zařízeních?
Ano, je to téměř nesrovnatelné. Jde o velmi nákladnou péči, tak aby pacient netrpěl nesnesitelnými bolestmi. Ve srovnání například s Charitním domovem svaté Veroniky v Paskově, který také provozuje Charita a v němž se léčí onkologicky nemocní lidé, bude v hospici intenzivnější používání opiátů a dalších prostředků zmírňujících obtíže a bolesti umírajících.

V zařízení je vytvořeno také zázemí pro týmy, které poskytují služby v rodinách. Jde o Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, Mobilní hospicovou jednotku a Dobrovolnické hospicové hnutí. Jak ty pomáhají při péči o umírajícího?
Snahou je, aby umírající pacient mohl co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, popřípadě, aby ho nejbližší příbuzní mohli "dochovat" doma. To jim mají usnadnit právě tyto organizace. Mobilní hospicovou jednotku a mobilní hospic mohou příbuzní kontaktovat prostřednictvím ošetřujících lékařů, tato jednotka vlastně zajišťuje nezbytnou zdravotnickou péči pro umírající. Tým píchne injekci, zavede v případě potřeby infuzi či podá prostředky tlumící bolest a další. Tuto péči pacient neplatí, hradí ji zdravotní pojišťovny. Pečovatelská služba je hrazena z příspěvků na péči, kterou nemocní pobírají, a dalších zdrojů. Je to sociální služba. Pomůže okoupat pacienta, nakrmit jej a provést další úkony, které by rodina sama neuměla zvládnout. Hospicoví dobrovolníci jsou tu od toho, aby doprovodili pacienta ke konci, aby si s ním povídali, pomohli mu vyrovnat se s koncem, případně ho v posledních okamžicích podrželi za ruku.

Související článek: