Začínal na poliklinice v Ostravě 1. Po první atestaci v roce 1978 mu byla nabídnuta druhá atestace s podmínkou, že vstoupí do KSČ. Dvakrát v rozmezí dvou měsíců nabídku odmítl a do týdne byl z polikliniky poslán na detašované pracoviště do Mariánských Hor. A protože všechno zlé je k něčemu dobré, na novém místě poznal, jak sám říká, úžasnou sestřičku Káju Pospíchalovou, se kterou pracuje dodnes ve své soukromé ordinaci.

Protože se kolem zdravotnictví, tedy i stomatologie, rojí v současné době mnoho otazníků, zajímalo nás, jak to vidí právě on.

V poslední době se stále častěji hovoří o nedostatku stomatologů. Proč nastala tato situace?
Nedostatek stomatologů je problém takzvaného špatného „plánování“. Ministerstva se zatím zajímala jen o to, kde lidé chybějí, a ne, kde jednou chybět budou. Kdysi každoročně promovalo na pěti vysokých školách kolem pěti set stomatologů, pak jich ale fakulty přijímaly jen třicet. Nebyly totiž peníze na výuku, důvody byly zřejmě i jiné. Kvůli tomu došlo po několika letech k situaci, že zubařů nad padesát let je více než šedesát procent a nemá je kdo nahradit.

A co pro zlepšení situace dělá stomatologická komora?
Řadu let na tento problém upozorňuje, letos ale poprvé bylo do prvních ročníků přijato snad dvaapůlkrát více studentůnež v předchozích letech. Snad to za pár let poznáme.

Jak to momentálně vypadá se zubaři v Ostravě?
V Ostravě je situace podobná té celorepublikové. Ještě máme několik kolegů, kteří nové pacienty přijímají, nicméně mám obavy, že do půl roku bude stop stav i tady. I v naší oblasti platí heslo, že český stomatolog je čtyřiapadesátiletá zubařka.Tím odpovídám na otázku průměrného věku mých kolegů.

Po revoluci se většina zubařů osamostatnila, mnozí si vybudovali nákladné ordinace. Pokud nebudou mladí stomatologové, komu tyto ordinace předáte, a za kolik?
Když jsme začínali, někteří vykoupili stávající zařízení, většina si pořídila vše zcela nové. Řádově jsme do nich vložili kolem jednoho a půl milionu korun. Každá ordinace odvozuje cenu podle stáří přístrojů, tedy zcela individuálně. Daleko větší cenu má kartotéka čili počet pacientů. Předáváte totiž zaběhnutou firmu.

Můžete srovnat úroveň před rokem 1989 a po něm?
Stomatologie před rokem 1989 byla na zcela jiné úrovni než nyní. Ano, řeknete, že prohlídka a kleště jsou stejné, ale ta technika, která obklopuje pacienta dnes, je zcela jiná. Speciální křeslo, turbíny, ultrazvukový odtraňovač zubního kamene, rentgenová vyšetření nebo RVG, který zobrazuje kontrolované místo přímo na obrazovce počítače. Nic z toho tady před revolucí nebylo. Druhou zásadní změnou jsou hmoty, které dostávají pacienti do úst. Dnes máme k dispozici mnoho typů amalgámů, kompozitních výplní (bílé plomby) a špičkové hmoty fixních a snímacích náhrad.

Není škoda, že přestaly povinné návštěvy zubařů u školních dětí? Mnozí rodiče to zanedbávají a chrup svých dětí nechávají osudu. Je to tak?
Žijeme konečně ve společnosti plně demokratické, kdy o sobě rozhoduje každý jedinec sám. Týká se to všech oblastí včetně zdraví. Škola ani zdravotnické zařízení nenahrazují . Oni sami musejí věnovat pozornost svým dětem ve všech jejich činnostech včetně orální hygieny.

V poslední době se hovoří o tom, že u zubařů budeme platit všechno. Co je na tom pravdy?
Není pravda, že se má u zubaře platit vše. Je pouze doba rozhodování, zda i základní výplně budou vyjmuty z pojistného systému. Prohlídky, extrakce (vytržení zubu), chirurgické a paradentologické výkony budou ale stále hrazeny pojišťovnou, jakož i doplatky pojišťoven na protetické výrobky. Nyní pacient platí za nadstandardní výplně a doplácí na protetické výrobky. Sazby se liší dle použitých hmot v rozmezí od 300 do 1500 korun.

Jak pozná laik, že zaplatil za plombu, která je nadstandardní? Zubaři si prý totiž občas vykazují obyčejné plomby hrazené pojišťovnou za nadstandardní. Stejně prý mohou fixlovat i u jiných výkonů.
Zubař musí s laikem probrat a vysvětlit mu, jakou hmotu by bylo vhodné do jeho úst použít, a zároveň ho seznámit s cenou. U můstků a zubních náhrad nelze fixlovat s cenou, neboť použité materiály vykazuje laboratoř, která zodpovídá za kvalitu a materiál, ze kterého jsou zhotoveny.

Jak byste charakterizoval současnou zdravotnickou politiku, myslím tím, že lidé prý budou platit u zubařů za všechno.
Lidé nebudou doplácet za všechno. Je naprosto správné, že za návštěvu pohotovosti zaplatí devadesát korun, neboť tato služba byla zneužívána zvláště ve stomatologii v devadesáti procentech. S platbou při pobytu v nemocnici souhlasím rovněž, nicméně třicet korun za návštěvu zubaře považuji za nevhodné. K nám si totiž lidé nepřicházejí popovídat jako k všeobecným lékařům. Nás se lidé bojí, protože většina výkonů je bolestivá. Pro zubaře by byl větším přínosem mít takto získané částky v navýšených platbách od pojišťoven.