Má vyřešit takzvaná hluchá místa a vylepšit dostupnost významných institucí.

„Na některé z nich je možné dostat se pouze s přestupem a za cenu překonání různých bariér, zejména schodišť v podchodech. Právě to by nová minibusová linka měla napravit,“ zdůvodnil místostarosta obvodu Radim Miklas (ODS).

V )terý 18. září se za účasti zástupců radnice a ostravského dopravního podniku uskutečnila kontrolní jízda. Měla za úkol zmapovat terén.

„Ukázalo se, že trasa byla navržena celkem správně, ale přesto jsme v rámci zlepšení dostupnosti některých míst provedli dílčí úpravy,“ uvedl místostarosta Ostravy-Jihu Karel Sibinský (ČSSD).

Osmadvacet zastávek

Plánovaná trasa bude mít osmadvacet zastávek. Většinou budou využity stávající zastávky, ale na deseti místech je zapotřebí vybudovat nové.

„Vždy po nově vybudované zastávce bude následovat zastávka, kde budou moci cestující přestoupit na jinou autobusovou nebo tramvajovou linku,“ zdůraznil Aleš Stejskal z Dopravního podniku Ostrava. Od Hlubiny k poliklinice Výchozím místem bude zastávka Hotelový dům Hlubina, cílovou stanicí pak Poliklinika v Hrabůvce. Minibus pokryje oblasti ulic Kpt. Vajdy a Svazácké, občané se snadněji dostanou třeba k vlakovému nádraží ve Vítkovicích nebo k pracovnímu úřadu v Zábřehu.

Chtěli ji občané

„Impuls k zavedení minibusové linky přišel od občanů. Minibus bude jezdit od 10. prosince v rámci půlročního zkušebního provozu. Celou trasu by měl absolvovat zhruba za pětačtyřicet minut. Počítá se s každodenním provozem přibližně od sedmi do šestnácti hodin, spoj bude jezdit v hodinovém intervalu,“ doplnil mluvčí radnice Ostrava-Jih Michael Kutty.

Tato minibusová linka se přiřadí ke stávajícím čtyřem, které v Ostravě dopravní podnik zajišťuje.