Podobnou sondu veřejného mínění už radnice zadala sociologům před čtyřmi roky. I na základě jejích výsledků pak na Jihu vznikl nový aquapark a třeba sportovní hala. Nová studie na tu předcházející měla plynně navazovat. Průzkum veřejného mínění zadala místní radnice Marketingové laboratoři Ostrava.

V terénním výzkumu odpovídaly bezmála čtyři stovky dospělých a téměř tři sta respondentů ve věku od 14 do 18 let. „Na problematiku bezpečnosti převažovaly kritické pohledy, jen třináct občanů ze sta oslovených mělo pocit, že se situace v obvodu zlepšila,“ uvedl ředitel Marketingové laboratoře Ostrava Juraj Hon. Upřesnil, obě dotazované skupiny se shodly na tom, že nejnebezpečnější jsou kapesní krádeže. Bezpečnost jako hlavní problém nejvíce vnímají obyvatelé Výškovic.

„Celkově však lze říci, že ve srovnání s rokem 1996, kdy si Magistrát města Ostravy nechal zpracovat výzkum o bezpečnosti ve městě, se nyní Ostravané i na Jihu cítí bezpečněji,“ prohlásil Hon.

Výzkum také ukázal, že se zlepšil vztah občanů Jihu k lokální politice. „Jedná se o citový vztah k obvodu, pozitivně respondenti vnímají a hodnotí práci úředníků radnice. Nejméně spokojeni jsou podnikatelé, ale to je pochopitelné, protože mezi nimi a úředníky často dochází k různým třecím plochám,“ vysvětlil Hon. Podle něj je podstatné, že z výsledků celého výzkumu v městském obvodě Ostrava-Jih převažují pozitivní trendy. „Zajímavá je i skutečnost, že dvanáct procent dotázaných požadovalo publikování výsledků výzkumu,“ zdůraznil Hon s tím, že zejména odpovědi na otázky týkající se kriminality by se měly stát cenným materiálem pro prevenci kriminality.

To potvrdil i místostarosta Ostravy-Jihu Karel Sibinský (ČSSD). „Máme vytipovaná nejnebezpečnější místa v našem obvodu, víme, že k největší trestné činnosti dochází večer a v noci v okolí škol, občané se také necítí bezpečně v okolí nákupních center, kde je ohrožují nejen kapesní zloději, ale také nepozorní řidiči. Příští týden máme schůzku s vedením městských policistů. Budeme s nimi jednat o tom, aby policisté hlídkovali právě na těchto rizikových místech v rizikových časech,“ řekl Sibinský. Zlepšit by se měla také informovanost občanů o dění v obvodu a na radnici. „Chystáme například změny v Jižních listech,“ slíbil Sibinský.