Své znalosti uplatňuje v současné době mimo jiné při vrcholící práci na realizaci projektu „Tvorba modulárních programů dalšího vzdělávání v oblasti svařování a obrábění na CNC strojích, který realizuje s dalšími pěti středními školami Moravskoslezského kraje.

„Jde o projekt modulový, velmi atraktivní i pružný, který může uspokojit i nejnáročnějšího zadavatele – sociálního partnera, úřad práce a další zákazníky,“ říká Karel Petrůj, zástupce ředitele pro technické vyučování.

„Projekt je přizpůsoben všem cílovým skupinám, které jsou v současné době činné na trhu práce, a nabízí jim velice kvalitní osnovu přípravy s přiměřenou náplní tak, aby nebylo nutné nové zaměstnance ani pracovníky přecházející v rámci podnikové fluktuace nově doškolovat. Skutečnost, že projekt je rozpracován na bázi spolupráce se sociálními partnery, dává záruku co nejvíce se přiblížit potřebám praxe a někdy rekvalifikaci „ušít přímo na míru“. To je zcela nový princip vzdělávání dospělých zajišťovaný středními školami. Spolupráce s konkrétními zákazníky a vzájemná koordinace představ se tak stává velkou a praktickou devizou přípravy v rekvalifikačním systému výuky,“ dodává Petrůj.

Zúčastněným školám jde zejména o sjednocení základního učiva tak, aby nabylo obecné platnosti. Napomůže to k mobilitě pracovní síly a oboustrannému uspokojení jak samotných rekvalifikantů, tak zaměstnavatelů.