Několik tisíc lidí z Česka, Polska i Německa spojí křížová cesta a společná mše na historickém poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Akce se letos koná již podvanácté.

"Pouti se každoročně účastní 4000 až 5000 věřících. Pokud bude příznivé počasí, mělo by to být i letos v této tradici," řekl páter Stanislav Lekavý.

Poutníci vyjdou v sobotu ráno od zlatohorského areálu Bohemy po 3,5 kilometru dlouhé křížové cestě vedoucí lesem. Po výšlapu je čeká tradiční modlitba se zpěvem a v poledne mše. "Ve smyslu pouti tří národů ji budou sloužit arcibiskupové a biskupové tří zemí. Opolský biskup Alfons Nossol, generální vikář ostravsko-opavský Marcel Tesarčík a magdeburský biskup Leo Nowak," doplnil páter Lekavý.

Setkání navazuje na historické kořeny místa. "Toto poutní místo bylo znovu vybudováno za pomoci tří národů. Čechů, kteří měli snahu jej obnovit a rodáků, kteří na něj přispěli velkou sbírkou konanou v jejich novém kraji. Velmi pomohli i poutníci z Polska, kteří sem často přicházejí," doplnil Stanislav Lekavý.

Historie poutního místa, kam před druhou světovou válkou přicházelo na 100 000 věřících ročně, začala v roce 1647. Tehdy tu podle legendy byla z vyšší moci před švédskými vojsky zachráněna matka a její právě narozené dítě. Od té doby lidé z blízkého i dalekého okolí vzývali na tomto místě Pannu Marii jako pomocnici a ochránkyni nenarozeného života. Nejprve se lidé klaněli obrazu pověšenému na stromě, poté vznikl poutní obraz a v polovině 18. století tu vyrostl zděný kostel. O sto let později komunistická moc poutní místo zavřela. Obraz putoval po okolních farnostech, podařilo se jej tak zachránit pro lepší časy i jako model pro dnešní mozaiku.

Kostel Panny Marie Pomocné musel být vybudován úplně znovu. V roce 1973 jej totiž nechal komunistický režim vyhodit do povětří a místo bylo srovnáno se zemí. Nový kostel vznikl péčí sdružení pro obnovu tohoto místa a byl postaven za 25 milionů korun z darů věřících z Česka a Německa. Novodobá historie poutí ve Zlatých Horách se píše od roku 1995, kdy byl nový chrám vysvěcen.