Ve skutečnosti jsou na prosklené čelní ploše nádražní haly nápisy dva. Velký bílý „Ostrava“ je viditelný zvenku. Vnitřní menší tmavý s textem „Hlavní nádraží Ostrava“ není během dne přes bílý nápis „Ostrava“ ze speciální poloprůhledné fólie viditelný. Zahlédnout ho mohou v zrcadlové poloze pouze cestující uvnitř haly.

Proč tomu tak je? „Je to tak kvůli efektu nočního podsvícení. V noci tak druhý nápis více vyniká,“ vysvětlil náměstek ředitele odboru osobní dopravy a přepravy Českých drah pro moravskoslezský kraj Miroslav Klich. Nádražní hala prodělávala postupné úpravy delší dobu. Letos vyvrcholily výměnou skleněného čela. Cestující museli během úprav používat jen jeden ze dvou východů.

V druhé fázi oprav na nádraží se chtějí České dráhy pustí do rekonstrukce sousední nádražní budovy. Úpravy čekají také přednádraží prostor, kde jsou plechové přístřešky, zrezivělý vodotrysk a neupravená zeleň. Radní Moravské Ostravy a Přívozu to chtějí změnit. Proto nechali vypracovat projekt úpravy tohoto prostoru.

Podle architekta Davida Kotka by měla být z přednádraží především odstraněna smyčka tramvají a trolejbusů. Přemístěna by měla být blíže k Wattově ulici na uvolněném prostoru po staré tovární hale. Město nedávno požádalo centrální městský obvod, aby vypracoval takzvanou dopravně urbanistickou studii, která ještě prověří další možné varianty využití prostoru před nádražím. Kdy stavební práce a úpravy začnou, zatím není jisté. „Počkáme až na tu studii, musíme to dělat ve spolupráci s městem,“ uvedl starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Miroslav Svozil.

Projekt je v prvním návrhu balíku projektů pro podporu z Evropské unie. Financování tohoto projektu bude problematické. Na nutné opravy potřebuje obvod sehnat více než sto milionů korun.