„To bylo zas léto. Museli jsme mít stále zabedněná okna a nevycházet ven, protože to tady stále nesnesitelně smrdělo.“ To jsou slova Aleny Stachové, obyvatelky ulice Hálkovy v Ostravě-Přívoze. „Nedá se tady dýchat. Jednou ke mně přijely děti na návštěvu a říkaly: ,Mamko, kde to žijete? Vždyť vám tady zapáchají nějaká hov.. nebo co.‘ Podle nějakých měření prý tady máme čtyřikrát horší ovzduší než v Mostě,“ stěžuje si také Božena Kubíková, další žena bydlící v této lokalitě.

Lidi ve zdejších rodinných domcích už delší dobu trápí nepříjemný zápach, který vychází z blízkých podniků. Proti údajným viníkům tedy sepsali petici, kterou už poslali na ministerstvo životního prostředí. Vyřešit problém by jim měl pomoci i právník, kterého si najali. Nařčené firmy se však brání. Původcem případného smradu musí být podle nich někdo jiný. Jejich technologie prý totiž vyhovují všem normám.

Zápach se prý line z čistírny

„Rozjeli jsme akci za čistší vzduch, protože už v tom zápachu nemůžeme žít. Petici podepsalo asi padesát místních lidí a poslali jsme ji ministrovi Martinu Bursíkovi. Ten už sem vyslal Českou inspekci životního prostředí, aby situaci prověřila,“ říká Alena Stachová. A koho a proč tedy obyvatelé Hálkovy ulice viní? První na ráně jsou Ostravské vodárny a kanalizace (OVaK) a jejich ústřední čistírna odpadních vod. „Skladují čistírenské kaly na volném prostranství. To znamená, že vyvezou nevysušený odpad a posypou ho vápnem. V reakci se pak uvolňuje čpavek,“ vysvětluje rozhorleně Stachová a dodává, že další šílený zápach se pak ulicí line, když se naložený odpad odváží na otevřených vozech z čistírny pryč.

„Provoz stávající čistírny, která je v Přívoze od šedesátých let minulého století, byl zahájen v roce 1996. Od tohoto roku se technologie zařízení nezměnila, pouze v roce 2002 došlo na základě požadavků zpřísněné legislativy k zahájení hygienizování kalu vápnem. Po dobu minimálně tří let nebyly zaznamenány žádné negativní reakce občanů. Ty se objevily až po roce 2004, avšak v souvislosti s jiným podnikatelským subjektem, provozujícím své zařízení v této oblasti,“ hájí čistírny Barbora Lysá, mediální zástupkyně společnosti OVaK.

V blízkosti ústřední čistírny odpadních vod se dle jejích slov nachází množství dalších zdrojů možného zápachu. „Od května letošního roku, kdy bylo poprvé v souvislosti se zápachem zmiňováno naše zařízení, je postupně navštívilo nejméně pět kontrol správních orgánů. Ty konstatovaly, že zápach kalu je lokálního charakteru a nepřesahuje náš areál. Dále konstatovaly, že provoz zařízení neporušuje žádná legislativní nařízení,“ dodává ještě Lysá.

Že by tak smrděly kanály?

Alena Stachová ani její sousedé ale takovýmto obhajobám příliš nevěří. OVaK patří městu, a proto prý chybí ochota se situací více zabývat a řešit ji. Obdobně pak nahlíží i na problém s druhým údajným viníkem smradu. „Je jím firma Intext pana Vladislava Uličného. Ten vybavuje nábytkem většinu městských firem, a má tedy zřejmě na patřičných místech nadstandardní kontakty,“ přibližuje své postřehy Alena Stachová. Intext dle jejích slov v blízkosti Hálkovy ulice kompostuje odpad z veřejné zeleně na volném prostranství. „Kdo to kde viděl, aby byla nekrytá kompostárna vedle obytné části?“ ptá se.

„Podle dosavadních šetření není naše firma původcem toho, na co si lidé stěžují,“ oponuje ale Vladislav Uličný a pokračuje: „Z naší provozovny, kde se ekologickým způsobem zpracovává jen biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně, se žádný intenzivní zápach nešíří. Potvrzují to pachové zkoušky i výsledky mnoha kontrol, které u nás byly a jsou prováděny.“ Původcem zápachu, na který si občané stěžují, může podle Uličného být spíše nedaleká koksovna, chemička, spalovna odpadů nebo třeba i kanály v dané lokalitě.

Po skončení revize bude jasněji

Jako složitou vidí celou situaci s hledáním viníka zápachu a podnikáním následných kroků ke zlepšení stavu také Josef Sedláček. Zmiňovaný právník, jehož si občané Hálkovy ulice najali. „Probíhá řízení na ochranu pokojného stavu těchto obyvatel. Původce znečištění by toho měl ve výsledku zanechat. Právě probíhá revize České inspekce životního prostředí, po jejímž skončení bude jasněji,“ sděluje závěrem Sedláček s tím, že za vyšší koncentrací čpavku v ovzduší dané lokality může stát snaha ušetřit a tím pádem používání zastaralých technologických procesů.

V Přívoze je prokazatelná vyšší zátěž prostředí amoniakem Na ulici Hálkově v Ostravě-Přívoze prováděla v červnu tohoto roku měření také Krajská hygienická stanice. Naměřenými hodnotami amoniaku byla podle závěru její zprávy prokázána zátěž lokality touto škodlivinou. „Výsledky nelze prokázat vliv jednoho zdroje znečištění ovzduší, pravděpodobný je podíl všech zdrojů v okolí – koksovny, chemických závodů, spalovny, čistírny odpadních vod, zařízení k likvidaci zeleně. Srovnáním s jinými průmyslovými městy, jako třeba Mostem, Lovosicemi či Pardubicemi, je v Ostravě-Přívoze prokazatelná vyšší zátěž prostředí amoniakem,“ píše se ve zprávě o výsledku nedávných měření.