Dlouhé fronty, nervozita, chaos a otazníky v očích řidičů. Tak by se zjednodušeně dala popsat středeční situace. Železniční přejezdy v Suchdole nad Odrou, v Hladkých Životicích i na dalších místech blikaly červeně a měly spuštěné závory. „Přijeli jsme k přejezdu v Suchdole nad Odrou po čtvrt na tři. Stáli jsme tam asi čtyřicet minut, pak řidič nacouval do pole a jel zpátky. Do Oder dojel přes samotu,“ líčil situaci patnáctiletý Honza a poznamenal, že za celou dobu projel jeden motorový vůz a pak téměř krokem pendolino.

Obdobně to mohlo dopadnout i s cestujícími v dalším spoji, který vyjížděl o půl čtvrté odpoledne z Nového Jičína do Oder přes Jeseník nad Odrou. Když řidič uviděl dlouhou frontu od kolejí, zeptal se, jestli někdo vystupuje ve Vražném. Když neslyšel odpověď, otočil autobus a jel na Mankovice.

Nekonečná se zdála fronta na přejezdu u Hladkých Životic. „Přijela tam sanita s rozsvíceným majáčkem. Po několika minutách osádka vyskočila, nadzvedla závory a auto projelo,“ popsal situaci muž, jenž si nepřál uvést jméno. Podle něj i dalších bylo na věci nejhorší, že nikdo z Českých drah nedal vědět, co se vlastně děje, a ani se nikdo neobjevil, aby nějak situaci řešil.

„Situaci způsobil výpadek napájení zabezpečovacího zařízení, který zasáhl železniční stanici Suchdol nad Odrou i okolní tratě. V takových případech se zabezpečovací zařízení na přejezdech automaticky rozblikají a spustí se závory, aby nedošlo k ohrožení silničního provozu,“ sdělil Radek Joklík, manažer komunikace společnosti České dráhy, a dodal, že v takových případech není v silách Českých drah zajistit dostatek proškolených pracovníků, kteří by mohli operativně provoz řídit. Joklík rovněž přiznal, že výpadek trval zhruba dvě hodiny.