Vzor získal při svých studiích ve Vídni a záměr podpořil i dobový trend majetných rodin zakládat ve svých sídlech okrasné a romantické zahrady v anglickém stylu. Kolem zámečku provedl výsadbu mladých exotických dřevin, skalky i cestičky a postupně je rozšiřoval do základů anglického parku s romantickými prvky a stavbami v místech smrkového lesa s okrajovými partiemi listnáčů. Výsadba přecházela do pastvin, na kterých Quido Riedel choval hospodářské koně, a jeho knížka o výsledcích snahy udržet a rozšířit plemeno je majetkem Slezského zemského muzea.

„V této souvislosti není bez zajímavosti, že některé borovice z lesních porostů a okrajů pastvin dodnes nesou stopy poškození koňským okusem. I to patří k důkazům o věku stromů v počátcích budování parku. Zjišťované stáří těchto borovic je 140 až 160 let a potvrzuje domněnku, že už v Riedlově době šlo o vzrostlé stromy,“ říká vedoucí novodvorského Arboreta Miroslav Frank. K původním dřevinám, tvořícím základ sbírky, patří dnes zhruba 120 dochovaných rostlin. Po zakladateli zůstaly zajímavé dřeviny i cenné rarity.

Mezinárodní věhlas mají specializované sortimenty jehličin a stále zelených dřevin, které arboretum proslavily ve světě. „Za celou bohatou kolekci je možné zmínit červenolisté javory, zmarličník japonský, stoleté kultivary trnovníku akátu, zlatý déšť, hrušeň vrbolisou nebo stříbrolistý stoletý roubovaný kultivar, který je v evropských sbírkách dřevin skutečně vzácný. Soubor doplňuje ještě řada dalších, odborníky vysoce ceněných exemplářů a unikátů,“ přibližuje Miroslav Frank stoletý odkaz Quida Riedela.