Historicky první ročník tříletého studia pro ně otevírá Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s místní obchodní akademií. Část školného seniorům uhradí orlovská radnice, řekla její mluvčí Nataša Cibulková. Univerzitu třetího věku mohou od podzimu navštěvovat například i lidé v Bruntále nebo v Bohumíně na Karvinsku.

"Studium na této univerzitě je určeno pro všechny zájemce starší 55 let, s ukončeným středoškolským vzděláním, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a vědomosti z oblasti ekonomie, ekonomiky, práva, Evropské unie, psychologie, etiky, práce na počítačích a další," upřesnila mluvčí. Tříleté studium bude ukončeno slavnostním předáním diplomů o absolvování univerzity.

Orlovští radní na vzdělávání svých starších občanů uvolnili peníze. "Schválili jsme částečnou úhradu školného účastníkům univerzity třetího věku s trvalým bydlištěm v Orlové ve výši 600 korun na jednoho účastníka. Je to na dva semestry pro akademický rok 2007/2008," uvedl orlovský místostarosta Martin Sliwka. Školné za dva semestry činí podle Cibulkové 1200 korun.

Lidé si podle Sliwky studiem rozšíří své znalosti, které pak budou moci využít ve veřejném i osobním životě. "Rovněž jim pomůže odstranit pocit izolovanosti, ale především se tím bude stimulovat i jejich zájem o současné dění," vysvětlil.

Od podzimu mohou studovat ve stejném programu také lidé v Bruntále, Rýmařově na Bruntálsku nebo v Bohumíně, v Novém Jičíně univerzita třetího věku funguje už třetím rokem. Podle místostarostky Bohumína Věry Palkové chce město do budoucna na celoživotní vzdělávání seniorů získat peníze z evropských fondů.