„Projekt Slova nejsou důležitá, který zahrnuje třeba výuku českého jazyka nebo poznávání kultur různých zemí, se snaží pomoci integraci rodin cizinců do regionálních komunit mateřských center, kde se dostávají do kontaktu s českými rodinami. Cílovou skupinou jsou rodiče pečující o děti do šesti let z českého i zahraničního kulturního prostředí, ale rozhodli jsme se, že nabídneme pomoc všem rodinám, které mají starší děti. Mohou to být také ti, kteří v Ostravě bydlí již delší dobu,“ řekla Edita Kozinová z Rodičovského centra Chaloupka na Repinově ulici.

Projekt nabízí zájemcům hned několik činností. První z nich je kulturně jazykové okénko pro české mámy. „Jedná se o komunikační lekce v anglickém jazyce pro české rodiny,“ uvedla Kozinová, podle které je zatím přihlášeno deset rodin. První blok začal minulý týden a opakovat se bude pravidelně každý pátek od 9.30 hodin.

„Je moc zajímavé učit se anglicky s dítětem v příjemném prostředí, které nepřipomíná školu,“ tvrdí jedna z českých maminek, která se do projektu zapojila. Další nabízenou aktivitou jsou lekce českého jazyka. „Pro maminky pocházející z cizích zemí, které chtějí znát základy komunikace v českém jazyce, jsou připraveny debatní kroužky. Tím se ženy nenásilnou formou naučí mnoho potřebných českých slovíček,“ sdělila Kozinová.

První lekce začne 27. září a bude probíhat každý čtvrtek od 9.30 hodin. Návštěvníci centra budou mít také možnost poznávat cizí kultury. „Pravidelně jednou za dva měsíce proběhne odpolední akce určená nejen rodičům, ale také dětem. Jejich cílem bude v praxi poznat kulturu různých zemí. V centru Chaloupka bude po dobu projektu tři hodiny týdně k dispozici také překladatel, jehož úkolem bude pomoci překonat jazykovou bariéru při kontaktu s ostatními rodiči. Součástí všech těchto akcí je i dětský program. „Zkušení a kvalifikovaní pracovníci zajistí hlídání ratolestí s programem, jež bude poskytováno s finanční spoluúčastí,“ dodala Kozinová. Projekt potrvá do poloviny června 2008.