Rektor VŠB-TUO Tomáš Čermák považuje sdělení ministerstva za zdrcující. „Fakulta elektrotechniky a informatiky se od svého založení v roce 1991 stále pohybuje v provizorních prostorách. Vzhledem k tomu, že má dnes více než tři tisíce studentů, jedná se o alarmující skutečnost. Na její existenci totiž závisí příchod investorů do Moravskoslezského kraje,“ řekl Čermák, pro něhož je vybudování nové fakulty prioritní.

„Pokud řekne někdo, že to priorita není, pak se ptám, co jsou tedy pro ministerstvo priority,“ zdůraznil rektor.

Také primátor Ostravy Petr Kajnar (ČSSD) tvrdí, že rozvoj elektrotechnických oborů je pro region zásadní a vybudování této fakulty považuje za jednu z nejdůležitějších investic pro budoucí rozvoj celého kraje. O stavbě už hovořil i s ministryní školství Danou Kuchtovou (SZ), ta mu však sdělila, že všechny finanční prostředky jsou do roku 2010 vyčerpány.

Nová fakulta by se přitom mohla začít stavět už příští rok. „V současné době řešíme projekt. Ten by měl být během letošního roku hotový včetně územního řízení a stavebního povolení,“ uvedl Čermák, který je přesvědčen, že zatím není vše ztraceno. „Vždyť výstavba Centra pokročilých inovačních technologií, která v současnosti probíhá ze státního rozpočtu, plně zapadá do operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, financovaného z fondů EU, na jehož vyhlášení se čeká. Řešení se tedy nabízí, jde pouze o to, aby se slova kryla s činy,“ uzavřel rektor.