Vylosován byl rukou ředitele Dopravního podniku Ostrava Františkem Vaštíkem. Soutěžní test zahrnoval pět otázek z oblasti znalostí ostravské sítě městské hromadné dopravy. Každá otázka obsahovala fotografii vozidla MHD na konkrétním místě v Ostravě. Soutěžící vybírali vždy jednu správnou odpověď ze tří možností.

Do soutěže se přihlásilo celkem 1848 Ostravanů, přičemž do losování bylo zařazeno téměř osm set správných odpovědí. Soutěžilo se o šestatřicet hodnotných cen v podobě nepřenosných časových jízdenek. Rozdáno bylo dvacet měsíčních, deset devadesátidenních a pět půlročních jízdenek.