„Zatím jsme v tomto ohledu trpaslíkem,“ řekl generální ředitel Sun Microsystems ČR Zdeněk Pilz. Školicí středisko, které je vybaveno dvaceti výkonnými pracovními stanicemi Sun Ultra 40, je zaměřeno na zajištění výuky specializovaných předmětů. Díky tomu může VŠB-TUO provozovat a především certifikovat vybrané vzdělávací aktivity jako obdobná autorizovaná školící střediska po celém světě. Tím by mělo docházet ke kvalitnějšímu vzdělávání absolventů takového vzdělávání, kteří by měli přinášet naší společnosti větší přidanou hodnotu a škole vyšší prestiž,“.vysvětlil proděkan Ekonomické fakulty VŠB-TUO Roman Kozel.

Dodal, že projekt byl financován s výraznou podporou prostředků získaných prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol. Provoz autorizovaného školicího střediska je součástí aktivní spolupráce VŠB-TU Ostrava na celosvětovém programu Akademické iniciativy Sun Microsystems. „Učebna bude mimo výuku využívána studenty k samostatné práci, především k tvorbě jejich semestrálních projektů, diplomových prací, postgraduálních prací a také pro týmovou práci,“ dodal proděkan.

Slavnostního otevření střediska se zúčastnil také rektor VŠB-TUO Tomáš Čermák a děkan Ekonomické fakulty VŠB-TUO Josef Fiala.