Osmadvacetiletý Daniel Rossmann z Ostravy nikdy nepracoval. Kvůli zdravotnímu postižení se mu podařilo najít práci až před dvěma roky. Pere, žehlí a skládá prádlo. Nevadí mu, že má zaměstnání, které je považováno za typicky ženské. Je spokojený a za místo u mandlu vděčný. „Jsem tu moc rád,“ pochvaluje si mladý muž stejně jako jeho kolegyně Kristina Krobová. A další pracovnice jsou šťastné, že mají zaměstnání. Dobře vědí, že pro mnohé je téměř nemožné si najít s invalidním důchodem místo. Patřily k těm uchazečům o zaměstnání, kteří vyhráli výběrové řízení občanského sdružení VIZ – centrum.

Občanské sdružení vzniklo před dvěma roky, inspirovalo se Česko-francouzskými dny, které byly předchůdci nynějších Evropských dnů handicapu, zaměřovaly se kromě jiného i na problematiku zaměstnávání zdravotně handicapovaných lidí. Zkratka v názvu sdružení znamená spojení slov vzdělávání, integrace a zaměstnávání. „To znamená, že lidi nejen zaměstnáváme, ale také je učíme. Většinou nemají zkušenosti a potřebné dovednosti. Učí se za plného provozu. Oni chtějí pracovat, ne být jenom odkázáni na dávky,“ uvedl jednatel sdružení Zdeněk Boldys.

Sdružení nyní provozuje dvě chráněné dílny - prádelny, práci v nich má třináct lidí. Další čtyři jsou zaměstnáni v takzvaném pracovním centru, což je dílna na malířské, natěračské, úklidové a drobné stavební práce.

„Zřejmě k nim brzy přibude i další nová mladá kolegyně, kterou tu máme z pracovního úřadu na takzvané pracovní rehabilitaci,“ podotkl Boldys s tím, že sdružení VIZ – centrum zajišťuje také přepravu imobilních osob. Zakázky získává sdružení především od ostravské fakultní nemocnice, krajské hygienické stanice, spolupracuje také s velkou prádelenskou společností Perex. „Zajistit pracovní uplatnění těžce postiženým lidem, často také s duševním handicapem, a vytvořit jim pracovní prostředí, které je přiměřené jejich schopnostem a zdravotnímu stavu, je velmi obtížné. Neméně složité je zajistit jim zakázky tak, aby byly dílny schopny samy se uživit. Občanské sdružení VIZ – centrum obojí dělá dobře,“ řekl náměstek ostravského primátora pro sociální záležitosti Lubomír Pospíšil (ODS).