Poutavým bodem programu bylo setkání s vedením kraje a ukázka práce ve videokonferenční místnosti. V průběhu hodinové prohlídkové trasy seznámili průvodci veřejnost se základními rozdíly státní a veřejné správy, informovali, co vše mohou občané na úřadě vyřídit.

Na improvizované tiskové besedě měli zájemci možnost položit několik dotazů hejtmanovi Moravskoslezského kraje Evženu Tošenovskému, jeho náměstkům Jaroslavě Wenigerové a Pavlu Drobilovi. A jaká témata nejvíce zajímala účastníky Dne otevřených dveří? Například, jak pokračuje výstavba dálnice D 47, nebo zda spolupráce s automobilkou Hyundai Motor Company pokračuje podle plánu. A došlo i na dotazy velmi osobní.

Ve foyeru Krajského úřadu si návštěvníci mohli prohlédnout výrobky rehabilitační dílny Marianum z Opavy. Každý z účastníků obdržel propagační předměty kraje a malý dárek. Moravskoslezský kraj plánuje, že se akce v den svatováclavských oslav stane tradicí.

Moravskoslezský kraj jako územně správní celek vznikl 1.ledna 2000 pod názvem „Ostravský“ . K 31. květnu 2001 byl přejmenován na "Moravskoslezský kraj". Nyní spravuje celkem 299 obcí., z toho 22 s rozšířenou působností. S počtem obyvatel přes jeden a čtvrt milionu je nejlidnatějším regionem v České republice. Krajský úřad v současnosti zaměstnává 624 lidí, z toho je 429 žen a 179 mužů, věkový průměr je 38 let a vysokoškolsky vzdělaných 68% zaměstnanců.. Přibližně 70% práce úřadu představuje výkon státní správy a služby pro občany. Ze 30% jde o agendu pro volenou samosprávu – zastupitele a radu kraje. Hejtman kraje Evžen Tošenovský je ve funkci druhé volební období, zároveň zastává funkci předsedy Rady Asociace krajů ČR. Radních je 11, zastupitelů kraje 65.