„Výstavbu větrných elektráren jsme schválili. Sedm zastupitelů bylo pro, tři proti a jeden člověk se zdržel hlasování,“ řekl starosta Větřkovic Dušan Lederer. Podle jeho slov teď investora čekají různá schvalování, měření či jednání s majiteli pozemků.

„Podle větrných map by měly být Větřkovice vhodnou lokalitou pro umístění elektráren. V současné době jsme tedy před podpisem smlouvy,“ prozradil Lederer. Kolik peněz díky větrnému parku do obecní kasy přibude, starosta zatím neví. „Kolik peněz získáme, nelze ještě v současnosti říct. Je to závislé na počtu elektráren a jejich výkonu,“ řekl Lederer a podotkl, že prvních pět let chtějí být vyplaceni dopředu.

Starosta Dolních Životic Jaroslav Vaněk má na větrné elektrárny jiný názor. „Zastupitelstvo obce umístění větrných elektráren v katastru obce Dolní Životice zamítlo a vyzvalo okolní obce mikroregionu Hvozdnice, aby zvážily všechny okolnosti a následovaly naši obec,“ řekl Vaněk, který míní, že větrné elektrárny trvale zasahují do krajiny.

V Budišově nad Budišovkou prozatím ještě nerozhodli. „Připravujeme anketu s cílem získat názor občanů a po jejím vyhodnocení rozhodneme na nejbližším zastupitelstvu,“ uvedl starosta František Vrchovecký. Nabídku na umístění větrných elektráren dostali také v Jezdkovicích. Potvrdil to tamní místostarosta Rostislav Klein. „Zástupce firmy představil celý projekt zastupitelstvu obce a nechal nám dokumentaci. Dohodli jsme se, že svoláme veřejnou schůzi k tomuto tématu, a tohle stanovisko jsme zástupci firmy sdělili. Už se ale neozval. Možná na základě zamítavého stanoviska některých okolních obcí,“ řekl Klein. Zmínil také to, že vzhledem k nízkému rozpočtu obce je nabízená částka za umístění elektráren pro obecní rozpočet velmi zajímavá. V Mladecku ani v Březové prozatím rozhodnuti nejsou.