O novince informoval předseda odborů v ocelárně Roman Bečica. Při kolektivním vyjednávání chtějí obě organizace postupovat společně.

Odbory se v největší domácí ocelářské firmě rozpadly v roce 2004 po krachu stávky chystané za zvýšení mezd. Odboroví předáci tehdy na své funkce rezignovali a pozice odborů oslabila. Většina základních organizací z POR vystoupila. Nyní původní centrála zastupuje čtyři z pěti zbylých závodů. Mimo obě seskupení zatím stojí bývalá dceřiná firma Vysoké pece Ostrava, která se spojila s mateřskou firmou.

Nové sdružení, které dosud nebylo zaregistrováno OS Kovo, zastupuje sedm základních organizací včetně výroby trubek, která byla letos na jaře vyčleněna do dceřiné firmy MSO PIPES & TUBES. Celkově zastupuje asi 6000 zaměstnanců firmy ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné firmy, což je podle Bečicy 69 procent. Bez dceřiné firmy zastupuje 54 procent zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava, což je zhruba 4800 lidí. Šéfem SZO byl zvolen Stanislav Chmelík ze závodu 3Servis.

"Sedm organizací má pocit, že je třeba, aby je zastupovalo jedno sdružení," uvedl Bečica. Šéf odborů ve válcovnách Leopold Laskovský v existenci dvojích odborů v podniku nevidí zásadní problém. "To, že se organizace rozhodly sdružit pod nějaký subjekt, by mělo zjednodušit komunikaci s nimi a nemělo by narušit kolektivní vyjednávání ani naše vztahy," řekl. Podle Laskovského je logické, že v každém sdružení se projevují různé názorové proudy. "Například v Polsku v hutích je běžné, že v jednom podniku vedle sebe musí spolupracovat 28 odborových svazů," dodal.

V SZO jsou sdruženy závody Ocelárna, Doprava, Ředitelství, Servis a 3Servis, dále Elektrárna MSO a dceřiná firma MSO PIPES & TUBES. V POR jsou závody Válcovny, Minihuť, Energetika, Koksovna a Výzkum.

Kolektivní vyjednávání v ArcelorMittal Ostrava by mělo podle Bečicy i Laskovského začít během října, kdy také odbory předloží společný návrh na růst mezd.