Uvedl ve svém vystoupení, že v letošním roce stoupl celkový počet studentů na 21 777. Pproběhl také akt slavnostní imatrikulace zástupců studentů prvních ročníků všech sedmi fakult a letos poprvé nově celoškolských studijních oborů Mechatronika a Nanotechnologie.

Poprvé v historii dnes byli oceněni pracovníci a studenti univerzity za mimořádné úspěchy hned v několika kategoriích - za vynikající výsledky ve vědě a výzkumu, za přínos k rozvoji univerzity, za přínosnou spolupráci s praxí a za vzornou sportovní reprezentaci univerzity. Ocenění byli nominováni fakultami za zásluhy, které VŠB-TUO přinesly nové možnosti. Jedná se například o zřízení nových studijních oborů, navázání nových kontaktů a spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi, získání projektů a grantů, vybudování laboratoří nebo dlouholeté pedagogické působení.