Navíc bez schválené státní dotace na úhradu úroků nemohou bytová družstva a stavebníci ani zahájit nemalou část projektů zateplení domů, výměny oken a dalších oprav, které už měli připraveny. „Přijímání žádostí bylo až do odvolání zastaveno vzhledem k omezeným finančním prostředkům Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007. Na pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, které dosud žádosti přijímaly, bude možné žádosti podat do pátečního poledne. Toto omezení se netýká žádostí o poskytnutí bankovní záruky ČMZRB za splácení úvěrů v rámci programu Panel, ty jsou vyřizovány i nadále bez omezení,“ uvádí se v tiskové zprávě banky.

Její generální ředitel Ladislav Macka na dotaz uvedl, že nepředpokládá, že by bylo do konce letošního roku přijímání žádostí obnoveno. „Jak to bude vypadat v roce 2008, se nedá předvídat. Bude záležet na tom, co schválí parlament,“ dodal Macka.

„Do pátku bychom měli stihnout předat asi pět ze čtrnácti připravovaných projektů. Mám obavu, že to bude znamenat výrazné zdržení při rekonstrukcích panelových domů. Jak bude vypadat podpora úroků v příštím roce, se nyní dá předvídat obtížně. Neočekávám ale, že zůstane na původní výši čtyř procent. Stát si stanovil důležitější priority, peníze dává na stavbu dálnic a další věci, to ovlivnit nemůžeme,“ uvedl na dotaz ředitel Stavebního bytového družstva Nová huť Radomír Prešer.

Ředitel bytového družstva Orlová Jan Katauer očekává, že zastavení státních podpory na úroky výrazně zpozdí tempo oprav. „V našem družstvu jsme v letech 2001 až 2006 rozjeli kompletní rekonstrukce panelových domů. Družstvo si za ta léta půjčilo 600 milionů korun, máme ale 94 procent oprav za sebou. Zbývá už minimum. Teď se ukazuje, že jsme postupovali dobře,“ dodal Katauer.

I podle něj se ale zastavení programu a případné snížení státní podpory u úroků z úvěrů projeví v celém odvětví. Stavebnictví rozhodně přijde o hodně zakázek. Stejný názor má také Tomáš Závada, majitel firmy Intoza, která se zateplováním a rekonstrukcemi panelových domů zabývá. „Řada projektů už byla těsně před spuštěním. Teď se všechno zastaví a ani není jasné, že opravy nakonec proběhnou. Je to dost nešťastné a myslím, že to bude mít neblahé účinky nejen na kvalitu bydlení lidí v panelových domech. Útlum očekávám i v celém stavebnictví,“ dodal Závada.