V Porubě chybí v současné době nejméně pět tisíc parkovacích míst. Od roku 2003 do současnosti bylo v v tomto městském obvodu vybudováno a zrekonstruováno přes dva tisíce stání, což ale nestačí. „Chceme vytvořit systém parkování, který bude vyhovovat občanům Poruby. K tomu, abychom se dobrali konečného řešení a nastavili nějaká pravidla, se chceme občanů zeptat, co by jim nejvíce vyhovovalo,“ uvedl porubský starosta Miroslav Novák.

V říjnovém čísle porubského měsíčníku Prio vyjde anketní kupon. Lidé budou v anketě moci odpovídat například na to, jakou částku by byli ochotni za parkování zaplatit, jaký způsob stání pro auto by jim vyhovoval. Radnice si od ankety slibuje velkou odezvu. „Ne všude se můžeme dostat šikmými stáními do zelených pásů, protože by došlo právě k vykácení stromů. Tam, kde je to možné, realizujeme šikmá stání, tam kde to možné není, se snažíme na úkor snížení šířky chodníků vytvořit parkovací stání,“ dodal Novák.

Po sběru a vyhodnocení anketních lístků radnice veřejnosti předloží svou závěrečnou představu, jak problém parkování řešit. „Já věřím, že najdeme takovou cestu, se kterou se většina lidí ztotožní a bude spokojena,“ doplnil starosta.

Své podněty mohou občané Poruby posílat v průběhu listopadu na elektronickou adresu úřadu, anketní lístky mohou odevzdávat v informačním centru cestovní agentury Poslední šance na ulici Spojů číslo 838, v Centrech volného času na ulicích O. Jeremiáše a Vietnamské, v Kultruním centru a Centru sociálních služeb Poruba. „Mohou také doručit vyplněné anketní lístky na vrátnici Úřadu městského obvodu Poruba na ulicích Klimkovické a Generála Sochora,“ informovala mluvčí porubské radnice Petra Špornová. Sběrná místa budou také ve školách.