Smyslem jejich činnosti je zlepšit psychický stav dětí, což může významně podpořit uzdravování a brzký návrat malého pacienta zpět do normálního života. „Dětem čtou pohádky, povídají si s nimi, vymýšlejí a luští kvízy či křížovky, hrají si, kreslí, modelují nebo lepí. Také se zúčastňují jednorázových akcí, jako je divadlo, zpívání písniček, zdobení vánočního stromečku, malování velikonočních vajíček nebo výroba loutek,“ přiblížila působení dobrovolníků koordinátorka centra ADRA Dagmar Hoferková. „Dobrovolníci ale v žádném případě nesmí narušit léčebný režim, to znamená lékařská vyšetření, odběry, vizity nebo konzilia,“ doplnila.

Dobrovolníci pomáhají na dětském oddělení Vítkovické nemocnice již přes čtyři roky. K dětem přicházejí pravidelně každý den. Také podle primáře dětského oddělení Vítkovické nemocnice Jana Boženského dobrovolníci dětem hodně pomáhají. „Tento projekt plně zapadá do konceptu rozvoje dětského oddělení, ve kterém se snažíme výrazně změnit prostředí dětského oddělení, které by se mělo co nejvíce podat domácímu prostředí. A právě dobrovolníci svojí činností tuto podmínku zcela naplňují,“ řekl Boženský.

Dobrovolníci procházejí řadou prověřování a jsou proškoleni z psychologického a zdravotně hygienického hlediska. Vítkovická nemocnice jim také poskytuje bezpečnostní školení, pojištění a proplácení cestovného.