„Kladení vakcinačních návnad se provádí na jaře a na podzim a jeho účelem je zajištění imunity proti vzteklině u co největší části populace lišek, případně jiných masožravců,“ vysvětlil ředitel Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Jaromír Polášek. Vakcinační dávka je složena z návnady, ve které je uvnitř v plastikovém obalu vlastní vakcinační látka.

„Obsluha letadel je poučena, na které plochy se mají dávky aplikovat. Na přístupových cestách by měly být umístěny výstražné plakáty,“ dodal Polášek.

Během tohoto kladení a následující dva až tři týdny by všichni lidé měli vzít přítomnost těchto návnad na vědomí. „Lidé by měli zabránit tomu, aby návnady sežrali psi. Je zakázáno se návnad dotýkat a především na tuto skutečnost upozornit malé děti. V případě, že dojde k potřísnění vakcinační látkou, což je červeně zbarvená tekutina, je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc,“ upozornil dále ředitel veterinární správy.

Vakcinační kampaň se provádí již od roku 1993 a od té doby nebyl zaznamenán téměř žádný výskyt vztekliny u divoce žijích zvířat.