Tímto problémem se zabývá dvoudenní konference, která dnes končí v Opavě a jíž se účastní právě zástupci neziskových organizací, politici a úředníci. Konference chce upozornit především politiky, aby na sociálně i zdravotně handicapované lidi nezapomínali ve svém rozhodování, řekla organizátorka akce a předsedkyně pořádajícího občanského sdružení SKOK Milena Černá.

Sociální politiku chápe většina českých politiků pouze jako sociální služby, a tím ji devalvují, míní Petr Macek z olomoucké Charity. "Sociální politika se ale prolíná s ekonomikou, zdravotnictvím i školstvím. Bohužel mezi úřady a školami spolupráce nefunguje. Školní docházka romských dětí se tak řeší bez ohledu na problémy jejich rodičů," dodal.

"Změnit myšlení politiků je možná příliš ambiciózní cíl, přesto je chceme upozornit na nutné začleňování sociálně vyloučených lidí zpět do společnosti. Tato myšlenka vychází z Evropské sociální charty a jednoduše znamená, že politici by měli věnovat více pozornosti například chudobě, bezdomovectví či základním sociálním službám," řekla Černá.

Neziskové organizace také chtějí upozornit politiky na nedostatek peněz v sociální oblasti. "V neziskovém sektoru se už opravdu nedá dělat za pár korun. Mnoho vzdělaných lidí ho opouští a je škoda zahodit jejich zkušenosti i potenciál. Někteří politici už ví, že naše volání 'Potřebujeme peníze!' není imaginární. Legislativní změny jsou ale pomalé," řekla Ludmila Gottwaldová z Charity Olomouc.

Konference by podle Černé měla dát politikům konkrétní podněty pro legislativní změny, které pomohou lidem ve špatné sociální situaci. "Chceme podnítit přijetí antidiskriminačního zákona a změnu zákona o sociálních službách," řekla.

Sociální služby na lokální úrovni stále ovlivňují politici, kteří nejsou dostatečně informováni o skutečných potřebách lidí, řekl vedoucí odboru sociálních věcí bruntálské radnice Miroslav Hájek. "Tomu by mělo zabránit komunitní plánování, do kterého se přímo zapojí poskytovatelé sociálních služeb i sami občané. V Bruntále působí od roku 2003 pět pracovních skupin, které zjišťují potřeby seniorů, zdravotně postižených, Romů nebo například lidí po výkonu trestu," řekl.

Město podle něj bude realizovat konkrétní projekty právě ve spolupráci s neziskovými organizacemi. "Pro sociálně vyloučené lidi zavedeme například tísňovou péči. Pomocí speciální technologie s nimi budeme v kontaktu, aniž by museli opustit svou domácnost. Zařízení bude snímat jejich hlas, když se jim něco stane, nebudou muset ani používat telefon, aby asistenta přivolali," vysvětlil Hájek.

Konferenci s názvem Mainstreaming sociálního začleňování - efektivní změna ve vládních politikách, strategickém plánování a přístupu veřejnosti pořádá občanské sdružení SKOK. V Česku sdružuje deset let nestátní neziskové organizace, které působí v sociální a zdravotně sociální oblasti.