Na nejvíce znečištěných místech byla hodnota denní koncentrace PM10 překročena více než stokrát za rok, přičemž počet povolených překročení je pětatřicet. „Jedná se už o akutní ohrožení pro některé rizikové skupiny, jako jsou třeba děti nebo těhotné ženy,“ tvrdí toxikolog Radim Šrám.

K největším znečišťovatelům v kraji patří hutní kolos ArcelorMittal Ostrava. Ten se přitom odvolal proti přísnějším limitům vydaným krajským úřadem v rámci integrovaných povolení. Výjimku by chtěl pro svůj závod Vysoké pece. „Dostali jsme přísnější limit než třeba Třinecké železárny. To nás v konkurenčním boji znevýhodňuje,“ vysvětluje mluvčí ArcelorMittalu Jana Dronská. „My se chceme zlepšit, ale potřebujeme na to čas. Odvoláním usilujeme o posunutí termínu, ve kterém dané limity splníme. Naše ekologické investice se pohybují v řádech stovek milionů a na jejich realizaci potřebujeme nějakou dobu k přípravě,“ dodává mluvčí.

Celkem má společnost v plánu letos a v následujících třech letech investovat více než 5,5 miliardy korun do modernizace a ekologických projektů. ArcelorMittal společně se zmiňovanými vysokými pecemi, které vyrábějí surové železo pro Vítkovice Steel, podle Dronské už teď vypouští do ovzduší jen desetinu tuhých znečišťujících látek oproti roku 1990.