Nová možnost celoživotního vzdělávání, kterou nabízí ekonomická fakulta ve spolupráci s Obchodní akademií Orlová, umožňuje seniorům a seniorkám moderní formu seberealizace – nabízí možnost získání odborných znalostí z oblasti ekonomiky, ekonomie, práva, psychologie či možnost naučit se nebo zlepšit práci s PC.

Studium je tříleté a bude ukončeno promocí, na níž absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia. Výuka pro akademický rok 2007/2008 bude zahájena 19. října.

„Zájem o tuto formu vzdělávání naprosto předčil všechna očekávání,“ informoval proděkan fakulty Roman Kozel. U3V byla původně připravována pro osmdesát uchazečů, ale přišlo na 150 přihlášek a zájem seniorů neutuchá.