Rád si jako turista zajede do Beskyd nebo Jeseníků. „Ty hory tu mám moc rád. Taky jsem byl slavnostně pasován na Valacha. Mám klobouk a valašku,“ říká Bursík. Naposledy byl v Ostravě ve čtvrtek, setkal se s hejtmanem Evženem Tošenovským a ostravským primátorem Petrem Kajnarem.

Do krajského města přijel vlakem. „To, že jsem v Ostravě, jsem poznal podle čichu. Vážně je tu ten špatný vzduch cítit. A to jsem velkoměstský člověk, bydlím v centru Prahy,“ podotkl ministr životního prostředí. Přijel novinářům a Ostravanům říci, co většinou vědí: znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji je katastrofální.

Zatímco po roce 1989 se stav životního prostředí znatelně zlepšil, od roku 2001 se zase zhoršuje. Kvůli nekvalitnímu vzduchu ztrácíme imunitu a jsme častěji nemocní. Mladí lidé mají stále více problém s početím rodiny, prach na sebe váže rakovinotvorné látky a ukládá je do našeho těla. Vysvětlil, proč to tak je, přišel také s návrhem, jak to změnit. „Je to stále houstnoucí dopravou, pak zvýšením výroby průmyslových podniků a jejich zastaralou ochranou proti emisím, lokálním vytápěním. Ostravsko je specifické tím, že jednotlivě podniky emisní limity splňují, jejich koncentrace na jednom místě je tak vysoká, že ve výsledku na obyvatele kraje denně padají tuny prachových částic a plynných emisí,“ konstatoval Bursík.

Ministr nabízí Ostravě například pomoc při širším monitorování stavu ovzduší, chce zavést internetové online zpravodajství, aby lidé měli okamžité informace o hrozícím nebezpečí. Velkou šanci spatřuje v možnosti čerpání miliardových dotací z evropských fondů, k Ostravsku by se mělo v tomto směru přistupovat nadstandardně. „Nabídli jsme ostravskému dopravnímu podniku pomoc při obnově vozového parku, aby mohl nahradit stávající autobusy jezdící na naftu vozy na stlačený zemní plyn. Z evropských fondů je možné získat dotace na přechod od vytápění uhlím k ekologičtějším alternativám,“ míní Bursík.