Před pěti lety začala společnost dodávat odpad k dalšímu zpracování do chráněné dílny Charity Opava ve Velkých Hošticích na Opavsku, záměrem energetiků je co nejdříve zahájit spolupráci s obdobnými organizacemi i v dalších částech republiky. Podle nové legislativy se od letošního roku za zpracování odpadu v chráněných dílnách neplatí, firma tedy díky spolupráci s nimi ušetří a zároveň pomůže potřebným, řekla regionální mluvčí ČEZ pro severní Moravu Alice Lutišanová.

V dílně se ze starých zařízení odebírají kovy a další suroviny, které mohou být dále využity. "Do chráněné dílny v Hošticích jsme dodali od roku 2002 takřka 12 tun odpadu, který obsahoval vyřazená elektrozařízení," řekla Lutišanová. Z odpadu dodávaného energetiky jsou nejvhodnější pro zpracování vysloužilé elektroměry.

Zpracování elektroodpadu patří mezi hlavní náplň činnosti některých chráněných dílen, ve kterých nachází pracovní příležitosti hlavně lidé se zdravotním postižením. Například chráněná dílna ve Velkých Hošticích zaměstnává 27 lidí, z nich má 25 zdravotní postižení a práci jinde by hledali jen obtížně.

"Za loňský rok dosáhla materiálová výtěžnost 86 procent, což je velmi slušné. Tento objem materiálu se vracel zpět jako vstupní surovina," vysvětlil vedoucí dílny Leon Jurášek. Pracoviště na Opavsku zpracuje ročně kolem 350 tun elektroodpadu.