Vymýtit výherní automaty chtějí na některých místech také další městské obvody, například centrální Moravská Ostrava a Přívoz a Jih. Zástupci obvodů na začátku letošního roku vytvořili pracovní skupinu, která hledala způsob, jak problém vyřešit.

„Představa městského obvodu Poruba je taková, že v první fázi chceme vymístit výherní a hrací přístroje z lokality Hlavní třídy a přilehlých ulic, protože Hlavní třída je chloubou městského obvodu Poruba,“ uvedl porubský starosta Miroslav Novák.

Receptem by se měla stát nová vyhláška s vyjmenovanými ulicemi, která by měla začít platit v první polovině příštího roku. „Pokud se to stihne projednat v zastupitelstvech městských obvodů, které se k tomu připojily, tak aby se to stihlo na prosincovém zastupitelstvu města, mohlo by to být počátkem roku,“ dodal Novák. Při hledání způsobu, jak automaty dostat pryč, se podle něj objevily právní problémy. Zkušenosti z jiných měst totiž ukázaly, že jejich provozovatelé okamžitě přešli na takzvané videoterminály, které jsou ještě drastičtější ke kapsám hráčů. Navíc tyto ze zákona o loteriích nepodléhají povolování měst a obcí. Povoluje je ministerstvo financí. I příjmy z těchto terminálů jsou příjmem státu, a ne měst a obcí. Novela zákona o loteriích počítá s tím, že by obce měly být nově přizvány ke správnímu řízení při povolování provozu těchto videoterminálů. Pokud si to radnice nebudou přát, ministerstvo jejich provoz v dané lokalitě nepovolí. Provozovatelé výherních automatů nevylučují, že se přestěhují jinam. „Uvidíme, co to udělá se zbytkem městského obvodu Poruba. Může se stát, že se provozovatelé nebudou chtít vzdát svých příjmů a budou hledat jiná místa,“ potvrdil starosta.