Nádherná místa podzimní zoo lze letos poprvé nalézt také v nedávno otevřeném Botanickém parku (park byl slavnostně otevřen 29. 6.). Vedle mnoha kilometrů cest a stezek nabízí park také celou řadu nových pobytových a vzdělávacích prostorů pro velké i malé návštěvníky - Ptačí louku, Sluneční louku, Hřiště u slona či Altán.

Botanickým parkem provádějí návštěvníky tři stezky CESTA VODY, CESTA STÍNŮ a CESTA LESA. Nejvýraznější ze stezek je CESTA VODY, která vede po východní hranici areálu zoo podél stávajících vodních ploch, takže návštěvník, který se rozhodne pro procházku touto trasou, přijde s vodou do přímého kontaktu. Dostane se tak do blízkosti mokřadů a podmokřených míst podél potoků, lesních tůní a rybníků. Svébytný charakter má také CESTA LESA, kterou tvoří soustava lesních pěšin, a které dominují vzrostlé buky a odpočinkové místo s vyhlídkou na rybník. Třetí stezka nazvaná CESTA STÍNŮ je vzhledem ke svažitosti trasou náročnější. Návštěvníci se na všech cestách mohou pohybovat po povalových chodnících, můstcích nebo lesních stezkách.