„Všechno je připraveno tak, aby studie, v níž jsme vytipovali lokality a pískoviště, která chceme zachovat, popřípadě zrekonstruovat a udržovat je, mohla být zpřístupněna v Kulturním domě K-Trio v Hrabůvce. Bude instalována příští týden a bude přístupná měsíc,“ uvedl místostarosta Ostravy-Jihu Radim Miklas (ODS).

Radní navrhují, aby ze šesti set zchátralých pískovišť, která v obvodu jsou, zůstalo sto dvacet. „Rodiče se budou moci k návrhům vyjádřit a ovlivnit celkový výsledek. Chceme tak předejít nedorozuměním, která by mohla vzniknout, kdybychom třeba některá pískoviště zrušili a lidé by si pak stěžovali a tvrdili, že jsme rozhodli špatně, o nich a bez nich,“ vysvětlil Miklas. Reakce radnice se líbí maminkám z Jihu, které už od jara upozorňují na katastrofální stav pískovišť a atrakcí pro děti v tomto městském obvodu a sepsaly kvůli tomu i petici.

„Jsme rády. Ještě větší radost máme z příslibu radnice, že letos by se mělo na Jihu začít stavět moderní bezpečné hřiště,“ řekla iniciátorka petice Barbora Pavlasová.

„Podařilo se mi pomocí sponzorů zajistit finanční prostředky pro plánovanou výstavbu nového atraktivního dětského hřiště v Hrabůvce. Počítáme s náklady 1,3 milionu korun. Máme zpracovaný projekt na hřiště, zahajuje se územní řízení,“ potvrdil Miklas. Upřesnil, že hřiště se bude stavět v lokalitě mezi ulicí Krestovou a Mjr. Nováka.

„Hlavní atrakcí nového hřiště bude lanové centrum pro děti od pěti let. Děti se mohou těšit také na nejrůznější houpačky, kolotoče, skluzavky a další atrakce,“ řekl místostarosta.

Je přesvědčen o tom, že menší počet udržovaných dětských hřišť či pískovišť je vhodnější než stovky zarostlých, rozbitých a nefunkčních celků. „Předpokládám, že příští rok budou prostředky na výstavbu dalšího hřiště,“ míní Miklas.