V Porubě v současné době chybí více než pět tisíc parkovacích míst. Několik stovek by jich mohl v budoucnu nabídnout podzemní parkovací dům za základními školami na Porubské ulici v Ostravě-Porubě. „Měla by to být soukromá investice. Na povrchu pak vyroste nové multifunkční hřiště, které škola už potřebuje jako sůl. To znamená, že potenciální investory tlačíme do toho, ať jejich rozhodnutí padne co nejrychleji. Jsme připraveni v příštím roce investovat do tohoto hřiště,“ uvedl porubský starosta Miroslav Novák.

Úspěch akce bude podle něj záležet také na tom, jak dopadne geologický průzkum, který ukáže, jestli je na tomto místě podzemní parkoviště vhodné postavit. Porubská radnice připravuje také výstavbu tří plně automatizovaných ekologických parkovacích domů. Ty mají stát na ulicích Španielově, Opavské a v průmyslové zóně Nad Porubkou. Řidičům by měly poskytnout 376 parkovacích míst.

„Projektová dokumentace je zpracována, proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí. V této chvíli hledáme zdroje pro jejich financování tak, abychom mohli vypsat soutěž k jejich realizaci,“ sdělil starosta Novák.

O výstavbu těchto parkovacích domů projevily zájem tři firmy – jedna domácí a dvě zahraniční. Parkovací domy by měly fungovat podobně jako například podobná stavba v Ostravě-Svinově od firmy Koma. „Řidiči při vjezdu do brány opustí své vozidlo, které je pak automaticky dopraveno na místo s vypnutým motorem bez jakýchkoliv zplodin,“ popsal porubský místostarosta Petr Mihálik.

Vítězná firma, která parkovací domy postaví, vzejde z výběrového řízení.