„Úřad však bude možné navštívit pouze po předchozí rezervaci, kterou si občané mohou zabezpečit prostřednictvím kontaktního centra magistrátu na telefonním čísle 844 12 13 14. Občané, kteří mají uzavřenu dohodu o využívání Informačního systému pro komunikaci s úřadem eSMO, se mohou objednat také na internetových stránkách www.esmo.cz. Objednávat se je možné od pondělí 15. října. Mohou to udělat jen ti občané, na které se povinná výměna vztahuje, jsou z Ostravy a okolních obcí v působnosti města,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Dodala, že pro nově vydaný řidičský průkaz si mohou lidé přijít, pokud se předem objednali a uplynulo už dvacet dnů ode dne, kdy o něj podali žádost. „Díky objednávkovému systému bude zajištěn plynulý provoz u přepážek. K návštěvě úřadu se mohou objednaní klienti dostavit nejdříve patnáct minut před termínem rezervace a nejpozději deset minut po něm. U přepážek budou obslouženi pouze klienti, na jejichž jméno byla rezervace učiněna,“ zdůraznila Vojkovská.

Občané, kteří se na úřad chystají v běžných úředních dnech, se mohou ještě před návštěvou informovat o aktuálním stavu u přepážek. „Na stránkách www.esmo.cz naleznou informaci o počtu čekajících klientů i odhad čekací doby. Stejné informace poskytuje i kontaktní centrum,“ řekla mluvčí.