Vlastenec a neúnavný podporovatel rozvoje města. Jeho veřejná činnost byla prostě úžasná. Před sto lety stál u zrodu prvního českého gymnázia. Jedinou památkou na tohoto vynikajího Ostravana zůstal dům na rohu Přívozské a Dvořákovy ulice.

Manželé Palkovští ho dostavěli v lednu 1895. Dům působí klidně a důstojně, není přehnaně zdobný, ale ani zcela strohý. Antonie Palkovská ho prodala v roce 1957, kdy byla již v domově důchodců, ministerstvu spojů. Byla v něm pak umístěna Krajská správa spojů. Po roce 1994 ho získala akciová společnost Telecom.

Edmund Palkovský pocházel z Brušperku, kde byl jeho otec soukeníkem a zemědělcem. Měl neobyčejné nadání a ve škole vynikal ve všech oblastech. Práva vystudoval v Praze a v roce 1890 si otevřel v Moravské Ostravě advokátní kancelář. Hned po svém příchodu do tohoto národnostně smíšeného města se stal zastáncem českých národních zájmů, byl činný v oblasti vzdělávání, kultury i hospodářství. Založil spolek Moravský klub, dále místní oddíl Sokola, působil v Matici ostravské při zakládání gymnázia na dnešní Matiční ulici. Byl zakladatelem spolku Národní dům, stál u založení českého akciového pivovaru, který letos oslavuje rovněž sto let trvání. Také z jeho iniciativy vznikla v Ostravě Občanská záložna, v okolních obcích pak její pobočky. Snažil se o vybudování místní dráhy Ostrava – Brušperk. Jeho dům navštívila řada osobností, například F. L. Rieger, básník J. Vrchlický, cestovatel E. S. Vráz a další. Po Edmundu Palkovském byla pojmenována ulice nedaleko nemocnice v Zábřehu.