„Z auditorské zprávy vyplývá, že od loňského července do letošního června vedení Mariánských hor a Hulvák dostatečně nezajistilo ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s nimi. Například některé smlouvy o dílo podepisovali lidé, kteří k tomu neměli oprávnění. Dá se tedy předpokládat neplatnost těchto smluv. Fakturace výdajů za údržbu ploch v obvodu byly prováděny na základě cenových nabídek, které nebyly součástí smluvních ujednání. Nebyly také dostatečně prokázány některé práce, které obvod hradil z veřejných prostředků, a další pochybení,“ vyjmenoval důvody, proč by vedení tohoto městského obvodu mělo být zbaveno práva nakládat s majetkem, ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD).

Tvrdí, že jde o vážná pochybení, která nelze účinně napravit jiným způsobem. Jeho náměstek pro finance Lukáš Ženatý (ODS) dodal, že magistrát zároveň požádal Krajské státní zastupitelství Ostrava, aby posoudilo spisové materiály s poukazem na podezření ze spáchání trestného činu. „Mohli jsme podobně jako v minulosti nařídit vedení obvodu, aby zajistilo nápravu nedostatků. Protože se tak nikdy nestalo a chyby se opakovaly, zvolili jsme tu nejdůslednější možnost nápravy, tedy odebrat právo hospodařit,“ vysvětlil Ženatý.

Pokud návrh radních koncem měsíce v zastupitelstvu projde, a je velmi pravděpodobné, že se tak stane, bude to znamenat, že veškeré rozhodování a odpovědnost za hospodaření v Mariánských Horách a Hulvákách převezme samospráva Ostravy. Vedení obvodu bude pouze připravovat materiály a podklady pro jednání městské rady a zastupitelstva, nebude mít žádné rozhodovací pravomoci

Liana Janáčková: Je to politická hra

Starostka Mariánských Hor a Hulvák a senátorka Liana Janáčková (Nezávislí) stále odmítá veškerá nařčení z nehospodárnosti, tvrdí, že za její „vlády“ nedocházelo na úřadu k vážným pochybením, rozhodnutí radních považuje za politickou hru. „Audity, které prováděli kontroloři magistrátu, neprokázaly žádné hrubé chyby. Zastupitelé nám vždy pouze uložili napravit drobnosti, což jsme také udělali. Pokud přijdeme o právo nakládat s majetkem, tak to bude znamení pro naše obyvatele, že z nich vedení města udělalo občany druhé kategorie. Budu se bránit prostřednictvím právníků. Ostravští radní se tak rozhodli proto, že jsem coby nezávislá v opozici vůči vládní koalici v Ostravě. A že jsem na místě starosty obvodu nahradila Radomíra Michniaka z ODS,“ prohlásila Janáčková. Nechápe, proč vedení města s rozhodnutím alespoň nepočkalo do vyjádření Krajského státního zastupitelství v Ostravě.

Lukáš Ženatý: Neplatnost právních úkonů nelze považovat za drobnost

Primátor Kajnar jí však oponuje. „Není to rozhodnutí proti občanům, ale v jejich zájmu. Aby veřejné peníze byly spravovány podle zákona,“ míní Kajnar. Připouští však, že kdyby Janáčková byla členkou některé z koaličních stran v městském zastupitelstvu, tedy ČSSD nebo ODS, bylo by zřejmě těžší rozhodnutí radních odebrat právo obvodu nakládat s majetkem prosadit. Lukáš Ženatý míní, že „občany druhé kategorie“ udělalo z obyvatel Mariánských hor a Hulvák vedení obvodu. „Odmítám tvrzení, že jde o politické rozhodnutí. Paní Janáčková považuje neplatnost právních úkonů za drobnost. To je pro mě nepřijatelné,“ reagoval Ženatý s tím, že v praxi občan změnu v podstatě nepozná.