Konference se zúčastnilo téměř sedmdesát zájemců o problematiku, většinou se jednalo o zástupce různých stupňů a typů škol včetně univerzit celé České republiky, Krakova a Varšavy, dále zástupce veřejné sféry, občanských sdružení, neziskových organizací a další. Mezi těmi, kteří pomoc poskytují ostatním, byli také ti, kteří jsou sami handicapovanými.

„Právě oni jsou aktéry při vzniku center na univerzitách, zapojují se jako terapeuti nebo poradci. Raritou je tvorba grafiky těžce zrakově postiženým studentem pro propagační účely projektů pomocí počítače,“ řekla kancléřka Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava Šárka Vilamová.

Na konferenci bylo distribuováno v pořadí již druhé, rozšířené vydání publikace Handicap v příbězích. Toto poutavé čtení předkládá možnost nahlédnout do života handicapovaných a vedle problémů připomíná rovněž jejich úspěchy a radosti života. Životní příběhy handicapovaných lidí, které napsali sami o sobě, jsou doplněny pohledem druhé strany - poskytovatelů podpory z řad akademických pracovníků.