Více než deset let žádají Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Českobratrská církev evangelická stát, aby jim převedl do společného vlastnictví kostel Krista v Moravské Ostravě. Ten užívají od padesátých let minulého století.

Další žádost podají tento týden a zřejmě mají šanci uspět. „Církve by mohly kostel získat do společného vlastnictví už v příštím roce,“ uvedl ředitel ostravské pobočky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Karol Siwok.

Původně kostel patřil Německé evangelické církvi, která po druhé světové válce v Česku zanikla. Byl pak konfiskován podle Benešových dekretů a stát ho předal oběma evangelickým církvím pouze k užívání.

„Situace je složitější, protože nejde o restituci, ale převedení majetku pod církve. Očekáváme jejich žádosti a budeme dělat vše pro převedení kostela v roce 2008,“ upřesnil Siwok.

Převedení kostela do rukou církve podporuje i vedení ostravského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Podle starosty obvodu Miroslava Svozila (ODS) by si kostel zasloužil, aby zpět získal poněkud zašlý lesk.

„Potřeboval by obnovit fasádu a další opravy. Potřebné investice odhaduji tak na pět až deset milionů korun,“ uvedl Svozil.

Dodal, že by obvod rád finančně na rekonstrukci přispěl. Zatím to však kvůli stávajícím majetkovým poměrům nemůže udělat.

„Kostel patří státu. Proto město, potažmo obvod nemůže na něj přispívat, ani jej jinak dotovat z veřejného rozpočtu. Zatím se snažíme alespoň popohnat převedení kostela do majetku evangelických církví, které ho spravují a které o něj usilují,“ upřesnil Svozil.

I on předpokládá, že kostel Krista by církve mohly vlastnit už příští rok. „Obvod funguje v tomto případě jako katalyzátor,“ podotkl Svozil.

Evangelický Kristův kostel byl postaven v roce 1907. I s vybavením stál tři sta tisíc korun, což byl na tehdejší dobu nevídaně vysoký obnos.

Jde o unikátní stavbu, postavenou ve stylu holandské renesance podle návrhu vídeňských architektů Karla Trolla a Ludvíka Faigla. Patří mezi naše národní kulturní památky.