Řidiči by neměli parkovat v úzkých ulicích, před kontejnery na domovní odpad, na chodnících a podobně. „Vlastníky rodinných domků, jejichž nemovitost bezprostředně přiléhá k chodníku, rovněž žádáme, aby průběžně odstraňovali nebo zmírňovali závady na těchto chodnících, které vzniknou znečištěním, náledím nebo sněhem,“ dodal mluvčí radnice Karel Klíma.