"Městská policie v současné době již disponuje odtahovým vozidlem, které bude využívat při výkonu služby. V žádném případě však nebudeme suplovat práci Policie České republiky, která rovněž rozhoduje o odtažení vozidla a jejímž úkolem je dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Městská policie v oblasti dopravy pouze přispívá v mezích zákonů a tomu bude přizpůsobena i tato činnost, kdy se budeme zaměřovat převážně na ta místa, kde vozidla budou tvořit překážku v silničním provozu a bude tak ohrožena bezpečnost účastníků," uvedla mluvčí.

Připomněla, že nelze odtáhnout každé vozidlo, které stáním porušuje zákon. Důvody neprovedeného odtahu mohou být zákonné možnosti městské policie ale také technická stránka nebo klimatické podmínky. Po odtažení bude vozidlo umístěno na odtahovém parkovišti, které se nachází v Moravské Ostravě na ulici Hlubinské (nedaleko nákupního centra Karolina, vedle ředitelství Městské policie Ostrava).

Po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu, předložení dokladů k vozidlu (osvědčení o technickém průkazu) a po zaplacení poplatku za odtah, případně za střežení vozidla na odtahovém parkovišti bude vozidlo vydáno. Tyto poplatky jsou stanoveny Nařízením města Ostravy č. 3/2007 (maximální cena za nucený odtah je 1500,- a 200,- za střežení a to za každý i jen započatý den následující po dni odtahu). Uvedenou částku bude nutné zaplatit na místě v hotovosti.

Veškeré informace k odtahování vozidel občané mohou najít na internetových stránkách Městské policie Ostrava www.mpostrava.cz. Informaci, zda bylo vozidlo odtaženo, mohou občané získat na telefonním čísle 974 723 042.